Bellroy: 3 Year Warranty

Bellroy: 3 Year Warranty

การรับประกันสินค้า

Bellroy ได้การันตรีคุณภาพสินค้าโดยให้สิทธิความคุ้มครองคุณภาพ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อ ภายใต้การใช้งานในสภาวะปกติและตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ โดยการคุ้มครองจะไม่ครอบคลุมการใช้ผิดวัตถุประสงค์ การใส่สิ่งต่างๆที่ผิดวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ (เช่น ใส่สิ่งของมีคมในกระเป๋าสตางค์) หรือการใส่การ์ดในจำนวนที่มากกว่าที่แนะนำจนทำให้ผลิตภัณฑ์เสียรูปทรง และเสียหาย
🔹 การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงความผิดพลาดในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้
🔹 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการสึกหรอตามการใช้งานปกติ หรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือเมื่อคุณเปลี่ยนใจ!!
🔹 สิทธิ์ในการรับประกันผลิตภัณฑ์ Bellroy สงวนเฉพาะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ผ่านทางเว็บไซต์หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Bellroy เท่านั้น
🔹 การรับประกันของ Bellroy สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

จะใช้สิทธิอย่างไร

หากผลิตภัณฑ์มีปัญหาท่านสามารถติดต่อทีมงาน Bellroy โดยตรงผ่านทางอีเมล support@bellroy.com พร้อมกับแนบใบรายละเอียดคำสั่งซื้อ (Invoice) ของคุณที่ได้รับทาง Email จากเราหรือร้านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Bellroy เท่านั้น พร้อมเขียนคำอธิบายข้อบกพร่องหรือความเสียหาย และแนบหลักฐานภาพถ่ายของความผิดปกตินั้นๆ จะช่วยให้ขั้นตอนในการเรียกร้องสิทธิเร็วขึ้น

How do I make a claim?

Please email our support team: support@bellroy.com with your order details and a description of the fault or damage. Including photographs of any fault helps a lot in speeding up claims.

 

ข้อควรรู้เรื่องค่าธรรมเนียมศุลกากร

เนื่องจากเรา (Bellroy) จัดส่งฟรีแล้ว แต่จะมีบางภูมิภาคที่ไม่ได้รับการยกเว้นชำระค่าภาษีอากร ได้แก่ เอเชีย อเมริกาใต้ แอฟริกา และบางประเทศในยุโรป ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่งค่าธรรมเนียมศุลกากรในส่วนนี้ลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบเอง
---
Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.